DESPRE NOI

 

Cine suntem?

Proiectul Tracia Food, lansat de către Camera de Comerţ şi Industrie Tracia din Republica Moldova, în parteneriat cu Tracia Food Impex S.R.L. Braşov, valorifică ideea unei renaşteri rurale bazată pe cultura muncii şi pe resuscitarea valorilor marii civilizaţii ţărăneşti.

Tracia Food se fundamentează pe cinci concepte:
1. Dreptul comunităţilor la cultura muncii şi deci la producerea hranei prin munca proprie, pe pământul lor propriu, pe o muncă protejată, stimulată şi augmentată de înlesniri juridice şi civilizaţionale mijlocite şi garantate de stat;
2. Dreptul comunităţilor la cultura sănătăţii şi deci la o hrană şi o alimentaţie specificată cultural, de calitate şi în cantitate suficientă pentru o viaţă sănătoasă;
3. Dreptul comunităţilor la cultura mediului, deci la un mediu sănătos, protejat de efectele unor exploataţii devastatoare, adică pe o industrializare care aduce istovirea pământului şi îmbolnăvirea ecosistemelor naţionale;
4. Dreptul comunităţilor la cultura minţii şi deci la o educaţie bazată pe preţuirea modului naţional de viaţă, a valorilor spirituale şi a tradiţiilor comunitare proprii, deodată cu garantarea accesului la „comunitatea şcolară universală”;
5. Dreptul comunităţilor la cultura sufletului, şi deci la respectul credinţelor proprii, a tradiţiilor şi a acelor obiceiuri, simboluri şi sărbători prin care o naţiune s-a autodefinit identitar în decursul timpului.

În acest sens Tracia Food S.R.L., membră a Camerei de Comerţ Tracia din Chişinău, reprezentantă a numeroşi producători de legume şi fructe din Republica Moldova, vă oferă spre valorificare următoarele produse de o înaltă calitate. Tehnologia unică de producere a conservelor din fructe şi legume exclude folosirea conservanţilor, substanţelor colorante şi aditivilor gustativi, iar folosirea apei minerale naturale permite obţinerea unui gust excepţional. Sucurile şi conservele sunt o hrană ideală, bogată în vitamine, aducând un aport nutriţional natural în decursul întregului an.

Activitatea TRACIA FOOD se axează în prezent pe comercializarea a trei categorii de produse: